Claim your future: ‘Praat met jongeren en niet over ze!’

2 juli 2022

Deze oproep werd woensdag 29 juni olv Aukje van der Veen aan de gemeenteraad afgegeven.
Inmiddels zijn er 40 jongeren actief bij de stichting in oprichting in Friesland.
Ze maken zich sterk voor de talenten en de toekomst van jongeren in het noorden en in het bijzonder
in Friesland. Ze maken zich druk over de thema’s die zich afspelen rondom de pech generatie. Qua
werk, wonen en opleiding zien zij de urgentie om in gesprek te gaan. Claim your future heeft de
Claim op Friesland verwoord.

Ze maken indruk door het heft zelf in handen te nemen en een plek aan tafel te claimen. De Pvda
Leeuwarden is enthousiast over deze pro actieve inzet van deze jongeren en wil hier een vervolg aan
geven. De PvdA prijst de jongeren van Claim your Future, omdat ze oproepen constructief met elkaar
het gesprek te voeren. Dit doen ze uit interne gepassioneerde motivatie viel te merken, naast studie
en werk.

Op mijn vraag waarom de 40 jongeren van Claim Your Future hier juist in Friesland en het noorden
willen blijven luidde het antwoord: hier voelen we gemeenschapszin, hier ben ik dicht bij mijn familie
en roots. Kortom, hier wil ik mijn talenten inzetten en daar wil ik alle kansen toe krijgen, qua werk,
wonen en dus mijn toekomst. Wat de PvdA Leeuwarden betreft genoeg aanknopingspunten voor
een vervolg!

Joost de Caluwe

Meer informatie  vind je op www.claimyourfuture.nl

Foto: Claim your future