Hoe woont het in de wijk Bilgaard?

28 juni 2023

Op zaterdag 24 juni bracht de PvdA Leeuwarden een bezoek aan de wijk Bilgaard, waar ze in gesprek gingen met bewoners over de uitdagingen en kansen die in de buurt spelen. Een van de hoogtepunten van het bezoek was de hartelijke ontvangst door Us Dream, een woongroep voor meervoudig gehandicapten. Dit inspirerende initiatief is voortgekomen uit de vastberadenheid van ouders die zich al meer dan 20 jaar inzetten voor deze woongroep. Us Dream is een gemoedelijke plek waar bewoners de zorg krijgen die ze nodig hebben en waar ze zich thuis voelen.

Na een waardevol gesprek met het bestuur van de stichting Us Dream, begaf de PvdA zich in de wijk om de dialoog aan te gaan met de bewoners van Bilgaard. Hoewel de wijk over het algemeen wordt ervaren als een rustige wijk met een prachtig groene omgeving, kwamen er tijdens de gesprekken enkele zorgen naar voren. Verkeersveiligheid blijkt een belangrijke kwestie te zijn die velen bezighoudt, vooral als het gaat om de veiligheid van kinderen. Bewoners gaven aan dat er behoefte is aan betere en overzichtelijkere oversteekplaatsen. Het oversteken van wegen zoals de Tylkedam wordt door velen als onveilig ervaren vanwege automobilisten die onoplettend zijn of te hard rijden. Ook de fietsoversteekplaatsen bij de Albert Heijn aan de Brandemeer worden als gevaarlijk beschouwd vanwege beperkt zicht door groenvoorzieningen en geparkeerde auto’s. Een mogelijke oplossing die naar voren werd gebracht is het creëren van wegversmallingen om de snelheid uit het verkeer te halen.

Een ander aandachtspunt dat naar voren kwam, betreft de problematiek rond zwerfafval, zo ook in de buurt van speeltuinen. Bewoners uitten hun bezorgdheid over de overvolle prullenbakken die niet regelmatig geleegd worden. Bovendien werd er geklaagd over illegale afvaldumping in de wijk, ondanks de aanwezigheid van waarschuwingsborden van de gemeente. Hoewel er een grofvuilpunt is aangewezen op de Ymedaam in samenwerking met Omrin, blijft het afval daar soms te lang liggen voordat het wordt opgehaald.

Daarnaast werd de behoefte aan een plek voor jongeren benadrukt. De kickboksschool Kai Muay, die veel jeugd uit de wijk aantrekt, wordt gezien als een positieve invloed. Maar wanneer de jongeren eenmaal 18 jaar zijn is er weinig aanbod van activiteiten voor jongeren in de wijk.

Hoewel bewoners aangaven dat ze met veel plezier in de wijk wonen, kwam tijdens de gesprekken ook het probleem van het groenonderhoud ter sprake. Op verschillende plaatsen wordt onkruid tussen de stenen niet weggehaald en het gras niet tijdig gemaaid, wat als storend wordt ervaren. De PvdA vraagt zich af of de gemeente dit probleem voldoende kan aanpakken, zelfs met eventuele extra financiële middelen. Er wordt gepleit voor meer maatwerk en een flexibeler onderhoudsschema. Bovendien werd voorgesteld om te onderzoeken of oudere delen van Leeuwarden mogelijk meer onderhoud nodig hebben in vergelijking met bijvoorbeeld nieuwere wijken ten zijden van Leeuwarden.

Wat betreft de gezondheidsvoorzieningen in de wijk benadrukten bewoners het belang van het behouden van huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten in de buurt. Het is momenteel voor veel bewoners noodzakelijk om buiten de wijk zorg te zoeken, en met name voor ouderen brengt dit extra uitdagingen met zich mee. Bewoners vinden het essentieel dat dergelijke voorzieningen toegankelijk blijven binnen de wijk.