Nieuwe dorpsmolen in Reduzum

30 april 2022

PvdA is blij met de aanschaf van een nieuwe dorpsmolen in Reduzum en is voorstander van de garantstelling door de gemeente. De PvdA Leeuwarden is ontzettend blij met initiatieven uit dorpen en wil deze waar mogelijk ondersteunen. De Dorpsmolen Reduzum is hier een prachtig voorbeeld van! De stichting Dorpsmûne Reduzum is al meerdere jaren actief om de bestaande molen te vervangen door een hoger exemplaar. De investering hiervoor bedraagt € 1,3 miljoen euro.

Inwoners, bedrijven en instellingen dragen hebben al € 700.000,- als lening verstrekt aan de coöperatie. De rest (€ 600.000,-) kan worden gefinancierd door de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) tegen een aantrekkelijk rentepercentage als de gemeente bereid is hiervoor een garantie af te geven.  (foto website dorpsmolen Reduzum)

Als PvdA zijn wij voorstander voor het afgeven van deze garantie om de volgende redenen:
* De dorpsmolen is een initiatief uit het dorp waarbij er winst wordt gemaakt dat weer ten goede komt aan het de verenigingen in het dorp.

* Nederland staat aan de vooravond van de energietransitie, waarin windenergie een belangrijke rol speelt. Met deze dorpsmolen wordt per jaar 2.549 MWh/jaar groene  stroom opgewekt!

* De garantstelling voldoet aan de eisen die hieraan gesteld worden.

Het dorp heeft hard geknokt om zover te komen en vele hobbels moeten overwinnen. Zo moest het beleid worden aangepast bij de provincie, waren er problemen met de netwerkbeheerder en met de financiering. Met deze garantstelling wordt nu echt de laatste hobbel genomen om de windmolen te bouwen. Als PvdA danken wij de Stichting voor hun doorzettingsvermogen!

PvdA Leeuwarden
Dirk Visser
Lydia van Santen