PvdA Leeuwarden trots op Lutz: winnaar Friese politieke vrouw 2022

30 april 2022

Op Internationale Vrouwendag is PvdA-boegbeeld Lutz Jacobi uitgeroepen tot de Friese politieke vrouw van 2022. Dit is dinsdagavond bekendgemaakt. “Haar authenticiteit is altijd ongekend geweest. Inhoudelijk en in vorm en presentatie heeft Lutz het altijd op haar eigen manier gedaan. Ze onderscheidde zich door als vrouw zichzelf te blijven in een overwegend mannelijke omgeving”, aldus de nominatie. De uitverkiezing maakt de PvdA Leeuwarden uitgesproken trots en verheugd.

Met haar winst is Lutz Jacobi is de eerste winnaar van de Els Veder-Smit prijs. De provincie Fryslân heeft deze prijs in het leven geroepen voor personen die hebben bijgedragen aan de verbetering van de positie en de rol van vrouwen in de Friese politiek. De prijs wordt elke drie jaar uitgereikt. Dinsdagavond was de eerste keer, in een feestelijk poppodium Neushoorn te Leeuwarden.

De PvdA Leeuwarden had Lutz Jacobi voorgedragen bij de jury. Lutz verdient de prijs gezien haar staat van dienst én het past mooi bij haar actieve afscheid van de lokale politiek nu de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen aanstaande zijn. Vijf andere organisaties en/of personen droegen Lutz ook voor.
Lutz’s bijdrage aan de positie van vrouwen in de Friese politiek.

In een samenleving waarin een gelijkwaardige positie van vrouwen (ten opzichte van mannen) nog steeds niet vanzelfsprekend is, heeft Lutz zich ingezet voor inhoudelijke onderwerpen die het verschil kunnen maken voor vrouwen. Denk aan: gezondheid, rechtvaardigheid, solidariteit en armoede. Hiernaast heeft haar presentatie veel verschil gemaakt. Als Friezin, geboren te Katlijk in 1955, heeft ze generaties vrouwen weten te inspireren – slechts door zichzelf te zijn.

Menig man blijft in de schijnwerpers staan zo lang het goed gaat. Lutz heeft een andere afweging gemaakt. Nog steeds in de bloei van haar (werkende) leven heeft ze besloten de actieve politiek te verlaten. Ze stapt uit de schijnwerpers en maakt plaats voor de volgende generatie. Een eigen, authentieke keuze.
Lutz maakte haar eigen (politieke) carrière

Lutz is altijd een zichtbare en benaderbare politica geweest. Ze maakte ingewikkelde zaken concreet en begrijpelijk, onder meer als coördinator van het PvdA-ombudswerk. Ze was verre van een ‘beleidspoliticus’. Ze was een activist, nam persoonlijk contact op met betrokkenen en kon mensen figuurlijk aan hun haren trekken.

Als Tweede Kamerlid (sinds 2006; haar eed legde ze af in het Fries) verkreeg ze landelijke bekendheid als authentieke, benaderbare politica die zich onvermoeibaar inzette voor diverse onderwerpen als rechtvaardigheid, natuur, landbouw, visserij en armoedebestrijding. Onderwerpen die ook belangrijk zijn voor Friesland. Ze kandideerde zich als PvdA-partijleider en-fractievoorzitter in de Tweede Kamer én stemde als enige PvdA’er tegen de aanschaf van de Joint Strike Fighter.
Ze startte haar carrière in het onderwijs en in de gezondheidszorg. In Fryslân werd ze in 1999 de eerste directeur van de nieuw gefuseerde GGD Fryslân. Na de Tweede Kamer kwam ze in 2017 in de gemeenteraad van Leeuwarden. Vanaf 2018 combineerde ze dit met het directeurschap van de Waddenvereniging.