Hein de Haan

Hein de Haan

Wethouder en 1e loco-burgemeester

Ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, volkshuisvesting, wonen, grondbedrijf en vastgoed
Hein Kuiken

Hein Kuiken

Wethouder

Financiën, bedrijfsvoering, wmo-lokaal, armoedebestrijding en cultuur
Eline de Koning

Eline de Koning

Vicevoorzitter gemeenteraad

Mirka Antolovic-Tipuric

Mirka Antolovic-Tipuric

Fractievoorzitter

Jeugd, beheer openbare ruimte, veiligheid en handhaving, circulaire economie, kennis en innovatie, economische zaken, cultuur en evenementen, mobiliteit en infrastructuur, financiën, programma economie, onderwijs en arbeidsmarkt
Dirk Visser

Dirk Visser

Raadslid

Natuur, landelijk gebied, water, landbouw, klimaat, energie en duurzaamheid, biodiversiteit, sport, wonen, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, binnenstadontwikkeling, mobiliteit en infrastructuur, grondbedrijf, vastgoed, spoorzone, agenda binnenstad
Lydia van Santen

Lydia van Santen

Raadslid

Werk en inkomen, armoede en schuldhulp, vluchtelingen en integratie, publieke gezondheid, inclusie en diversiteit, stedelijke vernieuwing, financiën, wijken en dorpen, Leeuwarden-oost
Sakar Zarza

Sakar Zarza

Raadslid

Hoger onderwijs, wonen, beheer openbare ruimte en diftar, ruimtelijke ordeing, omgevingswet, omgevingsvisie, omgevingsplan, veiligheid en handhaving, recreatie en toerisme, hoger onderwijs, monumenten en erfgoed, digitalisering, bedrijfsvoering, financiën, vastgoed
Afrah Abdullah

Afrah Abdullah

Raadslid

Werk en inkomen, Armoede en schuldhulp, vluchtelingen en integratie, publieke gezondheidszorg, onderwijs t/m MBO, inclusie en diversiteit, andere overheid of nieuwe overheid, dienstverlening, burgerzaken
Bauke Aalbers

Bauke Aalbers

Raadslid

Natuur, landelijk gebied, water, landbouw, klimaat, energie en duurzaamheid, biodiversiteit, dierenwelzijn, onderwijs t/m MBO, WMO, gebiedsontwikkeling, omgevingswet, omgevingsvisie, omgevingsplan
Joost de Caluwe

Joost de Caluwe

Raadslid

Circulaire economie, kennis en innovatie, economische zaken, cultuur en evenementen, monumenten en erfgoed, andere overheid of nieuwe overheid, dienstverlening, wijken en dorpen, P&O, burgerzaken,
Daniël Coenen

Daniël Coenen

Secretaris

Thomas van der Velde

Thomas van der Velde

Algemeen bestuurslid

Anneke Adema

Anneke Adema

Algemeen bestuurslid

Wopke Schaafstal

Wopke Schaafstal

Algemeen bestuurslid